ارسال شده در۷ شهريور ۱۳۹۴/تعداد بازدید :7261

حضور فرش عظیم زاده در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت

حضور فرش عظیم زاده در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت

حضور فرش عظیم زاده در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت