ارسال شده در۳۰ دي ۱۳۹۵/تعداد بازدید :2630

سخنرانی احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404

سخنرانی احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404

سخنرانی احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404