ارسال شده در۳۰ دي ۱۳۹۵/تعداد بازدید :2881

سخنرانی احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404

سخنرانی احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404

سخنرانی احد عظیم زاده در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق 1404