ارسال شده در۴ آبان ۱۳۹۶/تعداد بازدید :2055

نشست علمی با رهبر کارآفرینان و صادر کننده نمونه کشور و برنده تندیس الماس از لندن

نشست علمی با رهبر کارآفرینان و صادر کننده نمونه کشور و برنده تندیس الماس از لندن

نشست علمی با رهبر کارآفرینان برترو صادر کننده نمونه کشور و برنده تندیس الماس از لندن مهندس احد عظیم زاده  و سخنرانی ایشان ،باحضور ریاست دانشگاه دکتر پاشا و معاونین دانشگاه ومدیران ستادی و اعضای هیات علمی گروه تخصصی و دانشجویان دکتری رشته کارآفرینی وکسب وکار