برنامه زنده تلويزيونى پايش با حضور جناب آقاى احد عظيم زاده

برنامه زنده تلويزيونى پايش با حضور جناب آقاى احد عظيم زاده

برنامه زنده تلويزيونى پايش با حضور جناب آقاى احد عظيم زاده

   

برنامه زنده تلويزيونى پايش با حضور جناب آقاى احد عظيم زاده
((بازتاب اجتماعی حضور احد عظیم زاده در برنامه ))
هنگامی که احد عظیم زاده بعنوان رهبر کارآفرینان ایران روی آنتن زنده از زندگی پر تلاطم و سخت خویش گفت و چگونگی فایق امدن برمشکلات پس از فوت ناگهانی پدر در سنین کودکی  و  یک تنه  بار مسایل مالی خانواده را بر دوش بکشد تا بقیه فقدان حضور پدر را کمتر حس کنند و با توکل بر ایزد منان و پشتکارمنحصر بفردش توانست عناوین کرسی رهبر کارآفرینان ایران،صادرکننده نمونه سالیان متمادی فرش دستباف و سازنده  و مالک بزرگترین مجتمع مسکونی تجاری و تفریحی کشور کسب کند .
در پیامک های ارسال شده به برنامه مشخص شده که یکی از هموطنان بعلت شرایط بسیار بد مالی قصد خود کشی داشته که دیدن برنامه اورا متحول کرده و بدنبال بهبود زندگی خویش است
ودر نمونه ای دیگر هموطنی که درگیر بیماری اعتیاد بوده تصمیم به ترک گرفته و در حال کار است.تا شرایط زندگی را بهبود ببخشد.
احد عظیم زاده اعتقاد دارد که در سرزمین ایران بدنیا آمده و تا آخر عمردر این مرز و بوم و برای ارتقای اعتبار جهانی آن فعالیت می کند. 
او خروج سرمایه را از کشور مایه آبادی کشورهای اجنبی و خیانت به ایران و ایرانی می داند.
 
برگرفته از روزنامه جام جم
منو دسترسی