اولین جلسه هیئت مدیره جدید اتحادیه فروشندگان فرش دستباف

اولین جلسه هیئت مدیره جدید اتحادیه فروشندگان فرش دستباف

اولین جلسه هیئت مدیره جدید اتحادیه فروشندگان فرش دستباف

اولین جلسه هیئت مدیره جدید اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز برگزار‌شد

اولین جلسه هیئت مدیره جدید اتحادیه فروشندگان فرش دستباف

اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز به ریاست حاج احد عظیم زاده صبح امروز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز، در این جلسه اعضای جدید هیئت مدیره اتحادیه  ضمن بررسی وضعیت موجود و تفهیم و تبیین وظایف هر یک از اعضا برگزاری جلسات هفتگی هیئت مدیره را به صورت رسمی آغاز کردند.

بر همین اساس در اولین  جلسه هیئت مدیره اهداف راهبردی مورد بازخوانی قرارگرفته شده و تصمیماتی برای تعیین محل جدید اتحادیه متخذ گردید.

این گزارش می افزاید، انتخابات هیئت مدیره فروشندگان فرش دستباف تبریز ۱۳ بهمن ماه سال جاری برگزار و حاج احد عظیم زاده، توکل ابوالفتحی، ایوب بشیری، ابوالفضل احمدی فرد، یحیی شفائی، بهروز نورآذر،  سعید شانه زن و پرویز وطن پرست برای یک دوره چهار ساله انتخاب گردیدند

منو دسترسی