گفتگو زنده تلویزیونی

گفتگو زنده تلویزیونی

گفتگو زنده تلویزیونی

حضور رهبر کارآفرینان کشور در برنامه زنده ی گئجه لر شبکه تلویزیونی سهند آذربایجان شرقی 
 
گفتگو زنده تلویزیونی
حضور رهبر کارآفرینان کشور در برنامه زنده ی گئجه لر شبکه تلویزیونی سهند آذربایجان شرقی 
 
احد عظیم زاده رهبر کارآفرینان کشور ، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز و صادر کننده نمونه کشور اینبار در برنامه گئجه لر شبکه تلویزیونی سهند آذربایجان‌شرقی 
 
آینده نگری ،ترسیم نقشه راه موفقیت،کار گروهی و تیم ورک، بهره مندی از فرصت ها و پتانسیل های موجود و اهمیت به زمان و ریسک پذیری در کسب و کار از محورهای اصلی گفتگو خواهد بود. 
 
دوشنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۰ راس ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه 
زنده در برنامه گئجه لر 
شبکه سهند استان آذربایجان‌شرقی
منو دسترسی