احد عظیم زاده کارآفربن برتر کشور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی:

احد عظیم زاده کارآفربن برتر کشور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی:

احد عظیم زاده کارآفربن برتر کشور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی:

احد عظیم زاده کارآفربن برتر کشور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی: 
آماده سرمایه‌گذاری در تبریز هستم / فرش را تکان خواهیم داد 
احد عظیم زاده رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز در دیدار با عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی گفت : قول میدم در تبریز و آذربایجان شرقی سرمایه‌گذاری کرده و در بهبود وضعیت بیکاری و تقویت اقتصادی استان هر چه در توان داشته باشم خدمت گذار باشم. 
احد عظیم زاده کارآفربن برتر کشور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی:
 
 
احد عظیم زاده رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز در دیدار با عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی گفت : قول میدم در تبریز و آذربایجان شرقی سرمایه‌گذاری کرده و در بهبود وضعیت بیکاری و تقویت اقتصادی استان هر چه در توان داشته باشم خدمت گذار باشم.  
به گزارش خبرنگار ما  احد عظیم زاده کارآفرین و صادر کننده نمونه کشور اظهار داشت : با توجه به حمایت هایی که استاندار محترم از سرمایه‌گذاری و تسهیل و رفع مشکلات و موانع پیرامون مسائل 
اقتصادی دارند می توانیم در جهت رونق اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی گامهای  اساسی برداریم.
عظیم زاده افزود : در این دیدار به عنوان فعال اقتصادی بخش خصوصی به استاندار و مردم شریف استان قول دادم تا در بخش های مختلف اقتصادی و در کنار آن در هنر صنعت فرش دستباف سرمایه گذاری نمایم. 
وی با اشاره به پتانسیل های بالقوه استان و لزوم بهره مندی از فرصت ها و حمایت های ایجاد شده توسط دولت ادامه داد : یکی از دستاوردهای مهم این دیدار حمایت همه جانبه بخش  دولتی و در راس آنها بالاترین مقام اجرایی دولت در استان (استاندار ) از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و این فرصت را مغتنم شمرده و انشاءالله در چند ماه آینده سرمایه گذاری خود را در شهر تبریز آغاز خواهیم کرد. 
عظیم زاده با تاکید بر حل مشکل بیکاری و انجام اقدامات عملی در این خصوص گفت : کار آفرینی و اشتغالزایی موتور محرک رونق اقتصادی بوده و حمایت های بخش های مختلف دولتی بازوان قدرت و پیشران آن است امیدواریم با سرمایه‌گذاری مناسب در ماههای آینده شاهد کاهش بخشی از بیکاری جوانان باشیم. 
صادر کننده نمونه کشور اضافه کرد : استاندار آذربایجان شرقی قول حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را داده و اهتمام وی بر احیای جایگاه فرش دستباف تبریز در جهان است از این رو بنده به نمایندگی از همکارانم در حوزه فرش دستباف قول می دهم سرمایه‌گذاری در بخش فرش دستباف را تقویت کرده تا بتوانیم فرش را تکان دهیم. 
همچنین عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی به حمایت های همه جانبه از سرمایه‌گذاری و رفع موانع اقتصادی اشاره کرده و بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.
منو دسترسی