حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت


تاریخ ارسال :

۲۹ آذر ۱۳۹۷

حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

  


استقبال مدعوین محترم هفتمین اجلاس جهانی مدیریت ازغرفه هلدینگ عظیم زاده