ارسال شده در۲۹ آذر ۱۳۹۷/تعداد بازدید :1843

حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

  

استقبال مدعوین محترم هفتمین اجلاس جهانی مدیریت ازغرفه هلدینگ عظیم زاده